Uvjeti korištenja

Svatko ih ima pa ih moramo i mi imati.

Paušalist je autorsko djelo i brand obrta White Space, vl. Nikolina Jerković, iz Splita (u nastavku samo White Space).

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici/aplikaciji https://www.pausalist.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka White Space-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu White Space-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici/aplikaciji mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica/aplikacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja White Space-a i drugih vlasnika autorskih prava.
Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice/aplikacije te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice/aplikacije isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja sadržajem digitalnog izdanja, White Space je ovlašten od osobe koja koristi na isti način sadržaj naplatiti korištenje usluge u stostrukom iznosu od iznosa utvrđenog cjenikom.

White Space se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice/aplikacije, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice/aplikacije, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice/aplikacije.

Vezano uz članak 28. Opće uredbe o zaštiti podataka
Korištenje Paušalist servisa može od White Space-a zahtjevati obradu osobnih podataka u ime korisnika Paušalist servisa (u nastavku samo “Korisnik”). U tom slučaju Korisnik nastupa u ulozi voditelja obrade za sve podatke koje proslijedi White Space-u. White Space u svim primjerima djeluje isključivo u ulozi izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem Korisnika.
Korisnik jamči da ima ovlaštenje za prosljeđivanje podataka izvršitelju te da su sva uputstva Korisnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi. White Space će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama Korisnika.
Dokle god koristi Paušalist servise, Korisnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje proslijeđuje White Space-u. Paušalist servis Korisniku omogućuju da samostalno izvrši izvoz svih podataka, koji se nalaze na servisu Paušalist-a, u digitalnom obliku. Korisnik je dužan prije gašenja svog korisničkog računa ili nekorištenja Paušalist servisa izvesti i/ili izbrisati sve svoje podatke s aplikacije Paušalist.

Molimo te da pročitaš i našu Izjavu o sigurnosti i privatnosti. Paušalist je usklađen s EU Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Isključenje odgovornosti
White Space ne odgovara korisniku aplikacije za štetu nastalu zbog:
• nemogućnosti korištenja usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika,
• nedostupnosti usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile,
• grešaka u radu usluge,
• neadekvatnosti usluge za poslovne potrebe korisnika

Korisniku se pruža najam ove usluge u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka ove usluge. Iako White Space radi kontinuirano testiranje i održavanje ove usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu same usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova.
U svakom slučaju, White Space će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

White Space ne odgovara korisniku usluge za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Zadnja izmjena
4. rujna 2019.

Spreman za biznis?