Uvjeti korištenja

Svatko ih ima pa ih moramo i mi imati.

PAUSALIST.com je besplatan SaaS.

Stoga kao takav se ne smatra odgovornim za eventualnu štetu nastalu kod korisnika zbog:

  • neispunjavanja tehničkih uvjeta od strane korisnika,
  • kvara opreme, nadogradnje programske ili strojne opreme i drugih radnji održavanja (predviđenih i nepredviđenih) na strojnoj ili programskoj opremi davatelja usluge,
  • prekid internetskih veza,
  • duži prekid električnog toka,
  • nemogućnosti korištenja usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika,
  • nedostupnosti usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile,
  • grešaka u radu usluge,
  • neadekvatnosti usluge za poslovne potrebe korisnika
  • druge više sile
  • Davatelj usluge nije odgovoran za gubitak i/ili raskrivanje podataka, koje su posljedica uporabe nezaštićenih komunikacijskih kanala od strane korisnika.

 

Spreman za biznis?